Termeni și condiții


Designul și conținutul website-ului interioo.ro aparțin în exclusivitate companiei TODOCERAM RETAIL S.R.L. și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. TODOCERAM RETAIL S.R.L. are sediul social în Nojorid 291A C, jud. Bihor și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J05/1657/2019, având CUI RO 41285070.

DEFINIȚII

Termenii “site”, ”website”, “acest site”, ”website-ul” și “site-ul” folosiți în acest document se referă la site-ul interioo.ro.
Vizitator/utilizator – orice persoană care accesează site-ul interioo.ro, indiferent de motiv.
Prin „conținut” înțelegem:

- toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
- conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienților săi de către TODOCERAM RETAIL S.R.L. prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
- informații legate de produsele, evenimentele, noutățile, ofertele speciale, serviciile și/sau tarifele practicate de TODOCERAM RETAIL S.R.L. într-o anumită perioadă.

Formular de comunicare - solicitare – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între TODOCERAM RETAIL S.R.L. și client, prin care acesta transmite companiei TODOCERAM RETAIL S.R.L. intenția sa de a achiziționa produse sau a primi informări prin intermediul site-ului interioo.ro.

Date personale – informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat. A se vedea Politica de confidențialitate disponibilă aici.

ACCEPTAREA “TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR”

Înainte de-a continua navigarea în website-ul interioo.ro vă rugăm să citiți cu atenție precizările următoare. Ele stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dvs. a tuturor materialelor care alcătuiesc site-ul interioo.ro. Accesarea site-ului presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor publicate, acestea având valoare contractuală deplină.

TODOCERAM RETAIL S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul website-ului. Folosirea in continuare a site-ului de către utilizator / vizitator constituie un răspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract.
CONTINUTUL SITE-ULUI
Conținutul, astfel cum este definit, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site sau în aplicația mobilă, sunt proprietatea exclusivă a companiei TODOCERAM RETAIL S.R.L., acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea și/sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original.

TODOCERAM RETAIL S.R.L. își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site-ul interioo.ro.

TODOCERAM RETAIL S.R.L. îți rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsa de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil.

COPYRIGHT

Cu excepția opiniilor postate de către utilizatori, conținutul site-ului interioo.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web și alte date – este proprietatea TODOCERAM RETAIL S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.
Așadar, folosirea în scopuri comerciale, fără acordul TODOCERAM RETAIL S.R.L., a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare.

ACCES

a) Accesul în website-ul interioo.ro este liber și nu necesită configurarea unui utilizator
b) Utilizarea formularului de contact – necesită furnizarea de date cu caracter personal; a se consulta Politica de confidențialitate disponibilă pe site.

Dacă veți furniza date ireale sau ale unei alte persoane, răspunderea este strict a dumneavoastră, conform legii, dar TODOCERAM RETAIL S.R.L. are dreptul de a șterge contul astfel creat imediat ce va afla de situație.

LEGĂTURI

Website-ul interioo.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri www sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri o poarta în întregime proprietarii acestora.
TODOCERAM RETAIL S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

O parte din conținutul site-ului interioo.ro, respectiv textele, descrierile produselor, caracteristicile lor tehnice, imaginile și simbolurile lor, este pusă la dispoziția noastră de producătorii și furnizorii parteneri. Din acest motiv, TODOCERAM RETAIL S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, lipsa de acuratețe sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe site.

Imaginile prezentate atât pe site-ul interioo.ro au rol exemplificativ, iar produsele și/sau serviciile efectiv livrate pot fi diferite comparativ cu imaginile existente pe site, în orice mod.

TODOCERAM RETAIL S.R.L. nu își asumă responsabilitatea cu privire la conținutul comentariilor postate de utilizatori referitor la produsele promovate, în schimb, îți asumă dreptul de a șterge (îndepărta) orice conținut care încalcă Termenii și condițiile website-ul interioo.ro sau care este în alt mod incompatibil cu scopul acestora. Cu toate acestea, TODOCERAM RETAIL S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru monitorizarea permanentă a întregului conținut găzduit pe website și postat de către utilizatori.
TODOCERAM RETAIL S.R.L. nu garantează disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate în promoțiile desfășurate prin intermediul site-ului.
TODOCERAM RETAIL S.R.L. nu este responsabilă pentru greșelile de tipărire sau afișare a prețurilor, caracteristicilor, imaginilor produsele sau serviciilor afișate pe website-ul interioo.ro. Comenzile care conțin prețuri eronate NU vor fi procesate / expediate.
TODOCERAM RETAIL S.R.L. nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor și condițiilor”.
TODOCERAM RETAIL S.R.L. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului interioo.ro precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe acestea.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL G.D.P.R.

SC TODOCERAM RETAIL SRL 
 
Comisia europeana a considerat impetuos necesar necesitatea actualizarii cadrului normativ european aplicabil in domeniul protectiei datelor cu caracter personal propunand noi reguli in acest sens utilizand ca instrument normativ regulamentul.
In acest sens a fost emis Regulamentul General privind Protectia Datelor din Uniunea Europeana(GDPR) nr.679/2016.Scopul acestei reglementari consta in impunerea unui cadru solid si coerent in materie de protectie a datelor in Uniunea Europeana insotit de o aplicare riguroasa a normelor.Astfel prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face in scopuri bine determinate,explicite si legitime pertinente si neexcesive.
Constituie date cu caracter personal orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila.O persoana identificabila este persoana care poate fi identificata,direct sau indirect,in special prin referire la un element de identificare,cum ar fi un nume,un numar de identificare,date de localizare,un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice,proprii identitatii sale fizice,fiziologice,genetice
psihice,economice sau culturale.
  Potrivit GDPR prelucrarea datelor cu caracter personal are la baza sase principii fundamentale:
1. Principiul legalitatii,echitatii si transparentei prin care se statueaza faptul ca datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre operator intr-un mod concis,transparent,inteligibil si rezonabil.Prelucrarea datelor se va efectua in urma consimtamantului persoanei vizate,operatorul avand obligatia de a-I comunica persoanei in ce mod va prelucra datele personale ale acesteia.
2. Principiul limitarii legate de scop,care presupune ca datele colectate sunt adecvate si relevante in raport cu scopurile in care sunt prelucrate,scopul prelucrarii trebuie definit in mod explicit.
3. Principiul reducerii la minim a datelor,presupune ca operatorul sa solicite doar acele date de care are nevoie in indeplinirea scopului sau.
4. Principiul exactitatii datelor/prelucrarii corecte si transparente,presupune ca operatorul sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele care sunt inexactesunt sterse sau rectificate dupa caz.
5. Principiul limitarii legate de stocare, obliga ca datele personale sa fie tinute intr-o forma care permite identificarea persoanei vizate numai pe perioada necesara realizarii scopului pentru care datele personale ale acesteia sunt procesate.
6. Principiul integritatii si confidentialitatii,care instituie obligativitatea prelucrarii datelor personale intr-un mod care asigura securitatea adecvata,astfel incat sa nu fie divulgate neautorizat.  
  Regulamentul nr.679/2016 prevede mai multe drepturi specifice in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal care pot fi exercitate in masura in care nu aduc atingere drepturilor si libertatilor altora:
1. Acces la date 
2. Rectificarea datelor  
3. Stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) 
4. Restrictionarea prelucrarii 
5. Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea,stergera ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal 
6. Portabilitatea datelor 
7. Opozitie in ceea ce priveste prelucrarea datelor 
8. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate,inclusiv profilarea 
  Dreptul la stergerea datelor se traduce in sensul ca persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc,fara intarzieri nejustificate,iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal in situatia in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare,persoana vizata isi retrage consimtamantul,persoana vizata se opune prelucrarii,datele au fost prelucrate ilegal sau au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
  Exceptiile de la dreptul stergerii datelor sunt situatiile in care prelucrarea datelor este necesara in vederea exercitarii dreptului la libera exprimare si informare;din motive de interes public in domeniul sanatatii publice;pentru constatarea,exercitarea sau apararea unui drept in instanta;in scopuri de arhivare in interes public,cercetare stiintifica,istorica ori statistica. 
  Institutia responsabila in Romania cu aplicarea prevederilor GDPR este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP).  
 La accesarea site-ului nostru utilizatorul ia cunostinta despre prelucrarea datelor sale cu caracter personal .Datele care vor fi prelucrate de catre vanzator pentru initierea si derularea comenzilor precum si a raporturilor contractuale sunt: numele si prenumele cumparatorului,adresa de domiciliu,codul numeric personal, numarul de telefon,adresa de e-mail.
       In consecinta CLIENTUL isi exprima acordul/consimtamantul in mod liber,expres si neechivoc cu privire la prelucrarea datelor sale personale pentru realizarea unei comenzi on-line, de catre SC Todoceram Retail,in conformitate cu dispozitiile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie precum si legislatia de punere in aplicare si deciziile pe care autoritatea de supraveghere din Romania(ANDSPDCP) le poate emite in acest sens.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioada de timp cat legislatia fiscal contabila o impune,cu indeplinirea prevederilor aferente cu privire la modul si perioada de stocare a datelor cu caracter personal.
Scopul colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal este de exemplu, executarea si procesarea comenzilor accesate de catre client(vizitator site) anterior menționat,derularea raporturilor contractuale cu respectarea unor obligații legale. Este interzisă divulgarea datelor cu caracter personal către alți terți, sau procesarea datelor cu caracter personal  in alt scop decât cel menționat in prezentul alineat, fără existenta unui consimțământ prealabil.
Prin prezentul înscris sunteți informat ca, datele cu caracter personal vor fi colectate, procesate și utilizate în contextul obiectivelor menționate mai sus, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 
Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi revocate în orice moment, in baza unei cereri prealabile, cu consecința imposibilității desfășurării unei operațiuni de prelucrare pentru viitor.
Orice cerere privind dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere sau dreptul de restricționare a datelor cu caracter personal va putea fi formulata la: prin email la adresa: office@interioo.ro.